Konzultációk

A mostani vizsgaidőszakban 2018. január 17-én, 24-én és 31-én szer­dán sze­mé­lye­sen, vagy az egyetemi e-mail-rend­szeren, ill. e hon­lapon ke­resz­tül le­het ve­lem kon­zul­tál­ni.

 

Vélemény, hozzászólás?